I birgit wenninghoff I

 

I arbeiten I 

          I installation I

          I glas I

          I porzellan I

          I zeichnung I

                   I gegenstücke I

              I illustration I

     

I startseite I

Illustration "Freund Heiner"                        

    Buch, 56 Seiten, Digitaldruck mit Leinöl

 

   
   
   
   
 

 

 

 

 

"Freund Heiner" 

Buch und Zeichnungen

Ausstellung Brühl-Galerie, Juni 2009